Nền tảng miễn phí dành cho người dùng để Gửi nhanh các File lớn được mã hoá nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

Gửi các File lớn nhanh chóng, dễ dàng và an toàn

Bạn có thể truyền gửi tới 100.000 File Hình ảnh, Video và Tài liệu lớn với Tổng dung lượng lên đến 20 TB * mỗi lần truyền, chỉ cần thả File của bạn vào đây hoặc nhấp vào bắt đầu.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập, chúng tôi mời bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản mới với chúng tôi để có thể chuyển File mọi lúc và mọi nơi. Đăng nhập ngay bây giờ hoặc mở tài khoản và tận dụng tất cả các tính năng.
Để trống để tắt mật khẩu
Thời gian hết hạn theo mặc định là 1 giờ
success

Đã chuyển File thành công

Tải lên File

0%

Nhấp vào "Thêm File" hoặc Kéo và Thả File của bạn vào đây